COMPANY DETAILS

POLMOR Sp. z o.o.

ul. Lęborska 24, 77-100 Bytów

e-mail: info@polmor.pl

tel.: +48 59 822 30 84 87
fax: +48 59 822 30 88

NIP: 8421506385
REGON: 770939169

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr: 0000044440
Kapitał zakładowy: PLN 6.000.000,00

CONTACTS

CHAIRMAN OF THE BOARD - Bogdan Lubiński

tel: +48 59 822 30 84-87
wew. 208

language: German

LOGISTICS MANAGER- Wojciech Szymański

tel.: +48 59 822 30 84-87
wew. 299
kom: +48 602 265 799

language: English

QUALITY MANAGER- Piotr Lubiński

tel.: +48 59 822 30 84-87
wew. 229
kom: +48 608 063 827

language: English, German

ENGINEERING MANAGER - Tomasz Karcz

+48 59 822 30 84-87
wew. 268
kom.: +48 600 091 552

language: English, German

SALES MANAGER - Grzegorz Szymański

tel: +48 59 822 30 84-87
wew. 242
kom: +48 600 352 599

language: English, German

PRODUCTION MANAGER - Arkadiusz Breske

tel.:+48 59 822 30 84-87
wew. 209
kom: +48 602 266 148

language: English

DESIGN OFFICE MANAGER– Maciej Lisowski

tel.: +48 59 822 30 84-87
wew. 288
kom: +48 662 241 334

language: English

HUMAN RESOURCES

tel.: +48 59 822 30 84 87